მეორე გამოცემა - აგვისტო, 2017 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

საქართველოს სისხლის სამართალი: ევროპის გზაზე
პროფესორი, სამართლის დოქ. ედვარდ შრამი,
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი 32

ევროპული კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს სასამართლოებს
შორის სისხლისსამართლის საკითხებზე თანამშრომლობის ფარგლები ასოცირების
შესახებ შეთანხმების მიხედვით

დოქტორანტი გიორგი მირიანაშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  40

ელექტრონული კომუნიკაციების საშუალებებიდან მოპოვებული ინფორმაციის
სისხლის სამართლის პროცესში გამოყენება – ქართული სამართალი და
საერთაშორისო სტანდარტები

დოქტორანტი თამარ გეგეშიძე,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  44

სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებულის უფლებები ევროპული და
ქართული კანონმდებლობის მიხედვით

დოქტორანტი ხატია თანდილაშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  51

 

სხვადასხვა

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის პროექტის მეორე სამუშაო შეხვედრის
ანგარიში – 2017 წლის მარტი (იენა/ბერლინი)

სამეცნიერო თანამშრომლები პაულ ანდრეას გლატცი/ფრანც-პეტერ ჰელბიგი, იენის
ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი 58