პირველი გამოცემა - აგვისტო, 2021 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

სქესობრივ დანაშაულთან ბრძოლის გამოწვევები და საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ბოლოდროინდელი ცვლილებები
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი ლანა ცანავა, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი 1

გადაწყვეტილებების კომენტარები

საპროცესო შეთანხმების ქართული მოდელი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების ჭრილში: საქმე ნაცვლიშვილი და ტოგონიძე საქართველოს წინააღმდეგ (N9043/05)
ასისტენტი, სამართლის დოქ. ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე/დოქტორანტი ბაჩანა სურმავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი 7

 

კაზუსის ამოხსნა

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა გერმანულ სისხლის სამართალში – სტუდენტის პერსპექტივიდან დანახული
დოროთეა ქნირში, იურიდიული ფაკულტეტის IV სემესტრის სტუდენტი (მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი) 17